Wat doet de GGD

Werken bij GGD Hollands Noorden betekent een bijdrage leveren aan de publieke gezondheid in onze regio. Bij GGD Hollands Noorden werken meer dan 550 mensen verspreid over meer dan 35 locaties. Het hoofdkantoor bevindt zich in Alkmaar.

We zijn een informele organisatie waar zelforganiserende teams in verschillende uitdagende functies dagelijks werken aan verdere professionalisering van onze taken. Onze werkplekken en systemen zijn zo ingericht dat je zowel vanuit huis als vanuit een van onze locaties (of heel ergens anders) kunt werken.


GGD Hollands Noorden werkt vanuit vijf programma’s. De medewerkers binnen de programma’s worden ondersteund door de afdeling Bedrijfsondersteuning.


Jeugd

Het programma Jeugd richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren tussen '-9 maanden' en 18 jaar.Een gezonde jeugd begint al voor de zwangerschap, daarom werken we nauw samen met bijvoorbeeld verloskundigen aan prenatale zorg. Zo geven wij cursussen voor zwangeren en organiseren wij informatieavonden over voeding. 

Na de geboorte komt de screener van de GGD langs en worden ouders uitgenodigd voor een aantal bezoeken aan het consultatiebureau. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten volgen de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en gezondheid van het kind. Regelmatig onderzoek van kinderen kan voorkomen dat er problemen ontstaan, of dat deze verergeren. 

Gaan kinderen naar school, dan worden ze nog een aantal keer opgeroepen voor een bezoek aan de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige of de doktersassistent. We ondersteunen ouders d.m.v. opvoedcursussen en -spreekuren en werken nauw samen met scholen, wijkteams, gemeenten, maatschappelijk werk.

Onze jeugdverpleegkundigen houden spreekuren op middelbare scholen. Jongeren kunnen bij hen terecht met hun vragen of problemen over hun gezondheid en leefstijl. Via jouwGGD.nl kunnen zij (anoniem) chatten en mailen met een GGD-arts of verpleegkundige. 

Ben je benieuwd naar de ervaringen van onze medewerkers? In onderstaande filmpjes vertellen onze collega’s waarom zij graag bij de GGD werken.

Jeugdarts

Jeugdverpleegkundige

Doktersassistente

Jeugdverpleegkundige & Trainer


Kwetsbare Inwoner

De medewerkers van het programma Kwetsbare Inwoner richten zich op inwoners die extra zorg nodig (kunnen) hebben, maar daar niet altijd om vragen.   


De GGD verzorgt de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Onze medewerkers richten zich op mensen die problemen hebben op meer leefgebieden en die zelf niet om hulp vragen. Zij kunnen overlast veroorzaken of zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden. Onze medewerkers zijn erop gericht om inzicht te krijgen in de problemen, deze mensen te motiveren en samen met hen en andere instellingen te zoeken naar de hulp die nodig is. Zij werken daarom nauw samen met onder andere politie, veiligheidshuizen, gemeenten, woningbouwverenigingen en de GGZ.

Daarnaast heeft de GGD heeft een aantal forensisch artsen in dienst. Zij zijn 24 uur per dag beschikbaar als medisch adviseur van politie en justitie. Zo doen onze artsen de zorg voor arrestanten en buiten kantooruren ook voor gedetineerden, doen ze zedenonderzoek in opdracht van de politie, nemen ze lichaamsmateriaal af en stellen ze letselbeschrijvingen op. Onze artsen doen ook de lijkschouw bij (twijfel aan) een niet-natuurlijke dood, inclusief euthanasie. 

Vangnet en Advies

Forensische GeneeskundeInfectieziektenbestrijding

Het programma Infectieziektenbestrijding richt zich op het voorkomen of beperken van verspreiding van infectieziekten.


Onze artsen en verpleegkundigen richten zich op de bestrijding en het voorkomen van infectieziekten als tuberculose, kinkhoest, legionella en hepatitis A en B. Daarnaast hebben wij een spreekuur voor vragen over seks en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). 

Voor inwoners die op reis gaan buiten Europa staan onze artsen en verpleegkundigen klaar met advies en de eventueel benodigde inentingen. 

Een goede hygiëne helpt besmettelijke ziekten te voorkomen. Onze inspecteurs komen daarom langs op kinderdagverblijven, BSO’s, bij gastouders en bij peuterspeelzalen. Daarnaast inspecteren wij tattoo- en piercingshops, schepen en seksinstellingen. 

Soms hebben inwoners of bedrijven vragen over het milieu in relatie tot gezondheid. Zij kunnen terecht bij een van onze milieuadviseurs.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van onze medewerkers? In onderstaande filmpjes vertellen onze collega’s waarom zij graag bij de GGD werken.

Reizigersadvisering

Seksuele Gezondheid

Milieu & Gezondheid

Inspectie & Hygiëne

TBC-bestrijdingOnderzoek, Beleid & Preventie

De medewerkers van het programma OBP adviseren gemeenten en partners over preventieve maatregelen en beleid op basis van onderzoek.


Om de gezondheid van de bevolking in ons werkgebied te monitoren, doen onze epidemiologen regelmatig onderzoek. Zij verzamelen regionale en gemeentelijke gegevens en vergelijken die met landelijke gegevens. Op basis hiervan adviseren wij gemeenten over (preventieve) maatregelen en beleid(swijzigingen). Zo kunnen gemeenten actie ondernemen om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Wanneer bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat de inwoners van een gemeente te weinig bewegen, kan de gemeente, samen met de GGD, activiteiten doen om sporten te bevorderen. 

De GGD heeft een aantal programma’s om gezond gedrag te stimuleren bij de inwoners van Noord-Holland Noord, daarin trekken we op met andere gezondheids- en welzijnsinstellingen. Je kunt dan denken aan het programma In control of Alcohol & Drugs, maar ook aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en de Gezonde School.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van onze medewerkers? In onderstaande filmpjes vertellen onze collega’s waarom zij graag bij de GGD werken.

Epidemiologie

GezondheidsbevorderingVeilig Thuis

De medewerkers van Veilig Thuis pakken huiselijk geweld en kindermishandeling aan om de veiligheid van betrokkenen in de thuissituatie te herstellen en behouden.


Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook  ouderenmishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen. Veilig Thuis biedt ook advies en ondersteuning aan professionals die zich zorgen maken om iemand met wie ze in hun werk te maken hebben. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. 

Veiligheidsteam


Bedrijfsondersteuning

De medewerkers van Bedrijfsondersteuning zorgen ervoor dat de collega’s hun werk op een effectieve en efficiënte manier kunnen uitvoeren, waarbij ze de kosten in het oog houden en transparant communiceren over hun werkzaamheden.


Binnen de afdeling Bedrijfsondersteuning werken verschillende teams samen om al onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun taken. De teams Facilitair, ICT, Financiën, Communicatie, IPK, Cursusbureau en HR bedienen, vanaf de hoofdlocatie in Alkmaar, hun interne en externe klanten en helpen hen op weg naar optimale dienstverlening.