Stages

Voorlopig tot nader bericht zijn er geen stageplekken

en dagjes meelopen beschikbaar bij GGD HN.

Met uitzondering voor artsen in opleiding (AIOS).
Artsen die op zoek zijn naar een praktijkstageplek en informatie willen, kunnen contact opnemen met: 
Simone Meijnen, opleidingsadviseur
via tel. 06-51049927 of via smeijnen@ggdhn.nl

 

 

 

 

HBO en WO Stages Kansrijke Start, Opgroeien en Opvoeden van GGD Hollands Noorden
 

De jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden (GGD HN) houdt zich bezig met de gezondheid, groei en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren, vanaf de zwangerschap tot 18 jaar.
In Noord-Holland-Noord zetten onze jeugdverpleegkundigen, -artsen, opvoedadviseurs, dokter- en consultatiebureau-assistenten, en een stafpedagoog zich in op het gebied van opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. We hebben meer dan 140.000 kinderen in zorg en nauw contact met verloskundigen, scholen, wijkteams, centra voor jeugd en gezin, jeugdhulpverleningsorganisaties en gemeenten. Onze zorg is preventief van aard en is gericht op voorkomen van en het tijdig signaleren van gezondheidsproblemen. Met een preventieve aanpak valt veel gezondheidswinst te behalen.

Bij de GGD HN is het mogelijk voor studenten uit het HBO en het WO om stages of afstudeeronderzoek te verrichten op het gebied van Kansrijke Start, Opgroeien en Opvoeden. Een combinatie tussen stage en afstudeeronderzoek (WO) is ook mogelijk en moedigen we aan. We werken daarbij volgens het scientist-practitioner principe. Bij de GGD HN werken we nauw samen met het Sociaal Domein in iedere gemeente, bijvoorbeeld met het centrum voor Jeugd-en Gezin in Alkmaar en de wijkteams in Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Den Helder.
Je stage loop je bij het team Jeugd waaraan de opvoedadviseurs en stafpedagogen verbonden zijn. Je leert hoe je individuele cliënten kan helpen in onze opvoedspreekuren, je kan deelnemen aan groepstrainingen voor ouders (en zelf een module geven) en je draagt bij aan de vorming, ontwikkeling en implementatie van preventief pedagogisch beleid. Belangrijk is dat je een visie ontwikkelt op practice-en evidence-based werken.

De stageperiodes bij GGD Hollands Noorden starten in januari/februari. De lengte van de stage wordt op basis van de stagevoorwaarden van de opleiding gezamenlijk afgestemd. We begeleiden stages voor de volgende opleidingen: Pedagogiek en SPH (HBO), Pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek, preventieve jeugdzorg (opvoedondersteuning), ontwikkelingspsychologie en de bijbehorende research masters (WO). Studenten dienen eveneens op hun opleiding begeleid te worden ten aanzien van het behalen van de stagedoelen en persoonlijke groei- en ontwikkeling.

Bij GGD Hollands Noorden vinden we de samenwerking tussen de stagepartners belangrijk en we hechten aan een gezamenlijke uitwisseling tussen de GGD en de opleiding op ten minste drie momenten: goedkeuring van het stageplan, een tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie.

Ben je geïnteresseerd in een stage en/of afstudeeronderzoek bij GGD Hollands Noorden?
Stuur ons dan een sollicitatiebrief met je motivatie voor het lopen van een stage bij Kansrijke Start, Opgroeien & Opvoeden naar: rrodenburg@ggdhn.nl

Sollicitatiebrieven dienen eind oktober in ons bezit te zijn.
Namens het team Jeugd, Tineke Booms, Sabine Juckenack & Roos Rodenburg