De medewerkers van de afdeling Kwetsbare inwoners richten zich op inwoners die extra zorg nodig (kunnen) hebben, maar daar niet altijd om vragen.                                                 
De medewerkers van de afdeling Kwetsbare inwoners richten zich op inwoners die extra zorg nodig (kunnen) hebben, maar daar niet altijd om vragen.  

Kwetsbare inwoners

 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De GGD verzorgt de OGGZ. Onze medewerkers richten zich op mensen die problemen hebben op meer leefgebieden en die zelf niet om hulp vragen. Zij kunnen overlast veroorzaken of zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden. Onze medewerkers zijn erop gericht om inzicht te krijgen in de problemen, deze mensen te motiveren en samen met hen en andere instellingen te zoeken naar de hulp die nodig is. Zij werken daarom nauw samen met onder andere politie, veiligheidshuizen, gemeenten, woningbouwverenigingen en de GGZ.

 
 Forensische geneeskunde

Daarnaast heeft de GGD een aantal forensisch artsen in dienst. Zij zijn 24 uur per dag beschikbaar als medisch adviseur van politie en justitie. Zo doen onze artsen de zorg voor arrestanten en buiten kantooruren ook voor gedetineerden. Ook doen ze zedenonderzoek in opdracht van de politie, nemen ze lichaamsmateriaal af en stellen ze letselbeschrijvingen op.
Onze artsen doen tevens de lijkschouw bij (twijfel aan) een
niet-natuurlijke dood, inclusief euthanasie.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van onze medewerkers?
In onderstaande filmpjes vertellen onze collega’s waarom zij graag bij de GGD werken.

Actueel

Ben je enthousiast geworden?